Phương thức thanh toán áp dụng tại BabyCar

Thanh toán tiền mặt

Thanh toán tại Showroom của BabyCar sau khi quý khách mua hàng thành công hoặc thanh toán trước sau đó Nhân viên của BabyCar giao hàng cho quý khách.
Thanh toán cho Nhân viên giao hàng của BabyCar sau khi quý khách nhận được sản phẩm đã mua.

Thanh toán chuyển khoản

Quý khách chuyển khoản qua ngân hàng theo thông tin sau:

  • Nội dung: Mua – Tên khách hàng – Sản phẩm – Số điện thoại
  • Thông tin tài khoản:

Phương thức thanh toán 1